The Barry Foundation MTÜ

Noorte ja laste
heaolu edendav
ühendus

Võta ühendust Loe rohkem

Missioon

Ehitada üheskoos kogukond noorte igakülgseks heaoluks ja arenguks, luues võimalusi loominguliseks ja füüsiliseks tegevuseks. Pöörata tähelepanu noorte vajadustele, huvidele, ideedele ja muredele ning innustada ja aidata kaasa nende paremale tulevikule ja unistuste täitumisele.

Tegevus

Noortekeskus on oma olemuselt multifunktsionaalne. Keskus pakub võimalusi sisustada aastaringselt vaba aega, mängida, õppida ja tegeleda erinevate huvialadega ja sportmängudega nii siseruumides kui õuealal.

Finantseerimine

Noortekeskuse baasrahastamine on garanteeritud The Barry Foundation MTÜ poolt. Noortekeskuse võimalike täiendavate kaasrahastajate ja toetajate osas on ühing alati valmis koostöö osas läbi rääkima, eesmärgiga aidata veel rohkem peresid.


Tutvustus

The Barry Foundation MTÜ asutati 10.04.2019. a eesmärgiga toetada Saaremaal majanduslikult vähekindlustatud peresid laste ja noorte kasvamiseks, arenguks ning toimetulekuks vajalike vahenditega (toiduained, koolitarbed, riided jms).
Eesmärkide saavutamiseks on mittetulundusühing tegelenud peamiselt järgmisega: aidanud vähekindlustatud peredel hankida pühade ajal (nt jõulud, jaanipäev) vajalikke toiduaineid ja enne kooliaasta algust uusi koolitarbeid, ning välja töötanud ka muid võimalusi laste ja noorte vajaduste leevendamiseks. Samuti toetab MTÜ laste huvitegevuses (spordi-, muusikaringide tasud jne) osalemist.

Mittetulundusühingu asutajaks ja finantseerijaks on eraisik Hamidd Barry Ameerika Ühendriikidest, kes on perekondlike sidemete kaudu seotud ka Saaremaaga. Saaremaal tegeleb perekond Barry majutus- ja kinnisvaraettevõtlusega.
Perekond Barry soov on panustada Saaremaa kohalikku ellu eelkõige laste ja noorte paremat tulevikku silmas pidades, toetades nende huvisid ja arengut. Kõiki tegevusi on tehtud tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega.